NUESTRA FÁBRICA DE BAILE

09_FABRICA DE BAILE

 

(Lee esta entrada en castellano)

La nostra fàbrica de ball

Acabem aquest període de precampanya, campanya i votacions amb molts sentiments barrejats i un de ben clar: ens sentim agraïdes. Esperàvem que aquesta campanya fos una experiència intensa, emocionant i fins i tot divertida, però ens ha sorprès que al final hagi estat també emotiva. Hem rebut molts comentaris de persones molt diverses que han volgut fer-nos arribar les seves felicitacions per la campanya d’És Clar Que Podem i volem donar-los les gràcies.

Hem de reconèixer que ens ho hem passat molt bé en aquest desenfrenament de reunions, tasques, presses i imprevists.
Hem treballat molt, a contrarellotge i en condicions gens ideals de pressió i temperatura.

Hem llegit en total uns 5.000 missatges de whatsapp.

Hem rebentat els límits de la sensatesa i hem descobert una capacitat d’enginy creatiu que alguns no sabíem que teníem.

Hem deixat que ens envaís l’afecte cap a persones amb les quals en principi solament es tractava de col·laborar, així com la sorpresa per la quantitat de coneixements sobre fer política, fer ciutat i fer afecte que entre tots hem bolcat en aquest equip.

Hem teixit i desteixit, com Penèlopes, models polítics i organitzatius per a PODEM a Barcelona, estudiant el millor de les propostes dels nostres companys i companyes més savis i unint-ho al nostre coneixement de la ciutat i dels cercles on hem treballat.

Hem brindat pel projecte, junts i amb els nostres veïns i veïnes. Pensàvem fer un acte de campanya i vam acabar convocant un vermut un dissabte al matí en un bar del Raval, perquè era l’únic esdeveniment que no ens semblava totalment protocol·lari i marcià.

Hem après a traduir frases com “[tenim] un objectiu comú, que és arribar a les institucions i trencar la dinàmica dels partits tradicionals per recuperar unes institucions que, entenem, no estan al servei de la ciutadania” d’aquesta manera: “la meva fàbrica de ball no cap en el teu cor petit”.

En definitiva, ens hem vist completament i feliçment desbordats.

“La meva fàbrica de ball no cap en el teu cor petit”; “Mi fábrica de baile no cabe en tu corazón pequeño”. La frase ens la va prestar Joe Crepúsculo pel nostre vídeo de presentació i pocs lemes hagueren pogut impulsar millor la nostra campanya. Pocs lemes millors per insuflar vida al principi que hauria d’animar el cor gran de la nova política.

Si aquestes setmanes hem aconseguit gaudir d’una cosa tan, d’entrada, políticament envellida i àrida com és fer campanya (territori cedit tradicionalment a la lloança d’un mateix, la frase buida i el desenteniment significant), és perquè ho hem abraçat en termes nous. Potser amb paraules velles -com il·lusió i ganes i alegria i convicció-, però paraules velles que de sobte ens hem trobat estrenant, treient-los l’embolcall com si no estiguessin usades.

Ho hem entès com una aposta col·lectiva per un projecte il·lusionant, no com una lluita contra altres equips.

Ho hem entès com un moment per fer valdre els sabers i capacitats individuals que, conjugats en comú, volem aportar a PODEM i a la nostra ciutat; no com un moment per mesurar-nos amb els límits aliens.

Ho hem entès com un procés d’articulació d’equip que ha de sostenir-se des de l’estima i la cura; entenem que allò que volem construir no s’impulsa des de les passions tristes ni des de la desconfiança, el cinisme ni l’acrimònia, sinó, per contra, des de tot allò que pot nodrir una comunitat: l’empatia, la fraternitat, la generositat, el reconeixement i l’alegria. I també des de la determinació.

Aquesta ha estat la nostra aposta perquè creiem que una política totalment nova ha d’articular-se no solament amb nous objectius, sinó amb un nou esperit i un nou to. També en aquest moment tan políticament envellit i àrid com, a priori, és el de les campanyes.

Però també hem de reconèixer que si ho vam fer així, no es va deure a cap magistral estratègia, sinó al fet que, de manera natural, és on l’equip s’hi ha col·locat a poc a poc. És, d’una banda, on estàvem més còmodes i, d’una altra, on allò que expressàvem sobre nosaltres era més honest.

Gràcies a això, hem descobert que són innombrables les files de gent que està desitjant omplir la política de fàbriques de ball. Sorpresos i feliços, de sobte vam començar a rebre comentaris de persones diverses que ens felicitaven per la nostra campanya: arribaven de Madrid, de Barcelona, de Palma de Mallorca, de Tarragona… Els companys de Som Asturies van gravar un petit vídeo fraternal per donar-nos suport, i més de 150 persones han subscrit el nostre manifest, acompanyant la seva signatura amb precioses paraules d’ànims. A Facebook ens van preguntar on rentàvem els draps bruts, ja que el nostre equip donava la sensació de viure i treballar en un inusitat entorn d’harmonia i gresca, evitava les desqualificacions i no s’entretenia a assenyalar la brossa a l’ull de l’altre.

Perquè així és com ens agradaria que fos sempre la política.

A la nostra alegria s’uneix, doncs, el més íntim i veritable agraïment a totes les persones que ens han fet arribar els seus missatges d’ànim i felicitació. I ens agradaria que aquest agraïment no sonés protocol·lari, ja que de debò aquests missatges ens han omplert d’alegria. Sigui quin sigui el resultat de les votacions, per a nosaltres aquesta campanya ja ha estat enormement gratificant: per tot el que hem après i gaudit, i perquè sortim d’ella amb el sentiment encara més pronunciat de formar part d’una obstinació col·lectiva compartida per moltíssima gent, motivada per passions alegres, en forma de fàbrica de ball i que té un futur prometedor.

Junts i juntes podem!

I tant que podem!

//

Nuestra fábrica de baile

Terminamos este periodo de precampaña, campaña y votaciones con muchos sentimientos revueltos y uno claro: estamos agradecidxs. Esperábamos que esta fuera una experiencia intensa, emocionante, y hasta cierto punto incluso divertida, pero lo que nos ha pillado por sorpresa es que al final haya resultado también emotiva. Hemos recibido muchos comentarios de personas muy diversas que han querido hacernos llegar sus felicitaciones por la campaña de És Clar Que Podem y queremos darles a todas ellas muchas gracias.

Tenemos que reconocer que nos lo hemos pasado muy bien con este desenfreno de reuniones, tareas, prisas e imprevistos.
Hemos trabajado mucho, a contrarreloj y en condiciones nada ideales de presión y temperatura.

Hemos leído en total cerca de 5.000 mensajes de whatsapp.

Hemos reventado los límites de la sensatez y hemos descubierto una capacidad de ingenio creativo que algunos no sabíamos que teníamos.

Hemos dejado que nos invadiera el afecto hacia personas con las que en principio solo se trataba de colaborar, así como el asombro por la cantidad de conocimientos sobre hacer política, hacer ciudad y hacer afecto que entre todos hemos volcado en este equipo.

Hemos tejido y destejido, como Penélopes, modelos político-organizativos para PODEMOS en Barcelona, empollándonos lo mejor de las propuestas de nuestrxs compañerxs más sabios y uniéndolo a nuestro conocimiento de nuestra ciudad y de los círculos donde hemos estado trabajando.

Hemos brindado por el proyecto, juntos y con nuestros vecinos y vecinas. Pensábamos en hacer un acto de campaña y terminamos convocando un vermut un sábado por la mañana en un bar del Raval, porque era el único evento que no nos parecía totalmente protocolario y marciano.

Hemos aprendido a traducir frases como “[tenemos] un objetivo común, que es llegar a las instituciones y romper la dinámica de los partidos tradicionales para recuperar unas instituciones que, entendemos, no están al servicio de la ciudadanía” de este modo: “mi fábrica de baile no cabe en tu corazón pequeño”.

En definitiva, nos hemos visto completa y felizmente desbordados.

“Mi fábrica de baile no cabe en tu corazón pequeño.” La frase nos la prestó Joe Crepúsculo para nuestro video de presentación y pocos lemas mejores hay que pudieran haber impulsado nuestra campaña. Pocos lemas mejores para insuflar vida al principio que debería animar el corazón grande de la nueva política.

Si estas semanas hemos conseguido sacarle un disfrute verdadero a algo tan, de entrada, políticamente envejecido y árido como es hacer campaña (territorio cedido tradicionalmente al autobombo, la frase vacía y el escaqueo significante) es porque lo hemos abrazado en términos nuevos. Quizás con palabras viejas -como ilusión y ganas y alegría y convicción-, pero palabras viejas que de pronto nos encontramos estrenando, quitándoles el celofán como si no estuvieran usadas.

Lo hemos entendido como una apuesta colectiva por un proyecto ilusionante, no como una contienda con otros equipos.

Lo hemos entendido como un momento para poner en valor los saberes y capacidades individuales que, conjugados en común, queremos aportar a PODEMOS y a nuestra ciudad; no como un momento para medirnos con los límites ajenos.

Lo hemos entendido como un proceso de articulación de equipo que debe sostenerse desde el aprecio y el cuidado; entendemos que lo que queremos construir no se impulsa desde las pasiones tristes ni desde la desconfianza, el cinismo ni la acrimonia, sino, por el contrario, desde todo aquello que puede nutrir una comunidad: la empatía, la fraternidad, la generosidad, el reconocimiento y la alegría. Y también desde la determinación.

Ésta ha sido nuestra apuesta porque creemos que una política enteramente nueva debe articularse no solo con nuevos objetivos, sino con un nuevo espíritu y un nuevo tono. También en ese momento tan políticamente envejecido y árido como, a priori, es el de las campañas.

Pero también tenemos que reconocer que si lo hicimos así no se debió a ninguna magistral estrategia, sino a que, de modo natural, es donde el equipo se ha ido colocando. Es, por un lado, donde estábamos más cómodos y, por otro, donde lo que expresábamos sobre nosotros y nosotras era más honesto.

Gracias a eso, hemos descubierto que son innumerables las filas de la gente que está deseando llenar la política de fábricas de baile. Sorprendidos y felices, de pronto empezamos a recibir comentarios de personas diversas que nos felicitaban por nuestra campaña: llegaban de Madrid, de Barcelona, de Palma de Mallorca, de Tarragona… Los compañeros de Somos Asturies grabaron un pequeño vídeo fraternal para apoyarnos, y más de 150 personas han suscrito nuestro manifiesto, acompañando su firma con preciosas palabras de aliento. En Facebook nos preguntaron dónde lavábamos los trapos sucios, pues nuestro equipo daba la sensación de vivir y trabajar en un inusitado entorno de armonía y mediano jolgorio, evitaba las descalificaciones y no se entretenía en señalar la paja en el ojo ajeno.

Porque así es como nos gustaría que fuese siempre la política.

A nuestra alegría se une, pues, el más íntimo y verdadero agradecimiento a todas las personas que nos han hecho llegar sus mensajes de ánimo y felicitación. Y nos gustaría que este agradecimiento no sonara protocolario, pues de verdad esos mensajes nos han llenado de alegría. Sea cual sea el resultado de las votaciones, para nosotros esta campaña ya ha sido enormemente gratificante: por todo lo que hemos aprendido, por lo que hemos disfrutado y porque salimos de ella con el sentimiento aún más aguzado de formar parte de un empeño colectivo compartido por muchísima gente, movido por pasiones alegres, con forma de fábrica de baile y que tiene por delante un futuro prometedor.

¡Juntos y juntas podemos!

¡Vaya si podemos!

PARTICIPACIÓ I TREBALL

esclarquepodem_Sindicalismo

(Lee esta entrada en castellano)

És Clar Que Podem / Claro Que Podemos: Retornar la participació als treballadors i treballadores

Durant anys els treballadors i treballadores hem sofert a les nostres carns les nefastes polítiques laborals dels governs de torn i, ja fossin de dretes o de l’autodenominada esquerra, al final les nostres condicions laborals cada vegada s’han vist més minvades, a cop de reformes laborals, de retallades en les pensions, etc.

També hem sofert les retallades en sanitat i educació públiques, drets imprescindibles per combatre la desigualtat social i que incideixen clarament en la nostra qualitat de vida.

A més hem perdut la capacitat de participar i prendre decisions en les qüestions que ens afecten directament: convenis, lleis laborals o pensions. Hem de recuperar la presa de decisions i per a això necessitem espais públics a Barcelona en els quals poder reunir-nos lliurement i debatre les qüestions que ens afecten. Volem que És clar que Podem / Claro que Podemos serveixi per fer possible que treballadores i treballadors participin activament en la discussió i presa de decisions.

És hora que els treballadors i treballadores passem a l’acció i participem directament en la política, i que recuperem el respecte que ens mereixem, ja que nosaltres som el motor de la societat, som qui fem que, amb el nostre esforç, la roda de la societat segueixi girant. La classe política s’ha encarregat de trepitjar aquest respecte, fent-nos creure que un lloc de treball digne és un privilegi, i a més fent que paguem les conseqüències d’una crisi (estafa) que no hem provocat. Per això Podem ofereix un instrument molt valuós, el de retornar el poder de decisió a les persones en les quals repercutiran les decisions que prenguin.

És Clar que Podem / Claro que Podemos garanteix un nexe amb les polítiques laborals de l’organització estatal de Podem, que sempre aniran encaminades a la millora de les condicions laborals dels treballadors i treballadores. A més aposta clarament per confluir amb Guanyem en les pròximes eleccions municipals (sempre que així ho decideixin els ciutadans inscrits a Podem Barcelona), qüestió que facilitaria que les nostres propostes laborals arribin als treballadors municipals i puguem tenir un ajuntament lliure de treballadors precaris, i que tant els treballadors directes o subcontractats puguin gaudir d’unes condicions dignes.

//

És Clar Que Podem / Claro Que Podemos: Devolver la participación a los trabajadores y trabajadoras

Durante años los trabajadores y trabajadoras hemos sufrido en nuestras carnes las nefastas políticas laborales de los gobiernos de turno y, ya fueran de derechas o de la autodenominada izquierda, al final nuestras condiciones laborales cada vez se han visto más mermadas, a golpe de reformas laborales, de recortes en las pensiones, etc.
También hemos sufrido los recortes en sanidad y educación públicas, derechos imprescindibles para combatir la desigualdad social y que inciden claramente en nuestra calidad de vida.
Además hemos perdido la capacidad de participar y tomar decisiones en las cuestiones que nos afectan directamente: convenios, leyes laborales o pensiones. Tenemos que recuperar la toma de decisiones y para ello necesitamos espacios públicos en Barcelona en los que poder reunirnos libremente y debatir las cuestiones que nos atañen. Queremos que És clar que podem / Claro que podemos sirva para hacer posible que trabajadoras y trabajadores participen activamente en la discusión y toma de decisiones.
Es hora de que los trabajadores y trabajadoras pasemos a la acción y participemos directamente en la política, y que recuperemos el respeto que nos merecemos, puesto que nosotros y nosotras somos el motor de la sociedad, los que hacemos que con nuestro esfuerzo la rueda de la sociedad siga girando. La clase política se ha encargado de pisotear ese respeto, haciéndonos creer que un puesto de trabajo digno es un privilegio, y además haciendo que paguemos las consecuencias de una crisis (estafa) que no hemos provocado. Para ello Podemos ofrece un instrumento muy valioso, el de devolver el poder de decisión a las personas en las que repercutirán las decisiones que tomen.
És Clar que Podem / Claro que Podemos garantiza un nexo con las políticas laborales de la organización estatal de Podemos, que siempre irán encaminadas a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Además apuesta claramente por confluir con Guanyem en las próximas elecciones municipales (siempre que así lo decidan los ciudadanos inscritos en Podem Barcelona), cuestión que facilitaría que nuestras propuestas laborales lleguen a los trabajadores municipales y podamos tener un ayuntamiento libre de trabajadores precarios, y que tanto los trabajadores directos como los subcontratados puedan disfrutar de unas condiciones dignas.

TRANSPARÈNCIA INSTITUCIONAL

esclarquepodem_Barcelona7

(Lee esta entrada en castellano)

En els últims anys hem assistit al més lamentable espectacle de degradació institucional de la nostra història recent, focalitzat principalment en escandalosos casos de corrupció, la qual cosa ha portat a la ciutadania a desconfiar en el funcionament del sistema. Aquesta trama de corrupteles s’expandeix per diferents estaments. Trames financeres, com els més recents casos de Bankia, amb les targetes Black, en el qual es van veure immersos els principals partits estatals i els sindicats majoritaris. O la seva sortida a borsa, on es van emmascarar pèrdues milionàries. Molts i moltes ens preguntem on es trobaven els mecanismes de control del Banc d’Espanya o de la CNMV, com és possible que els perits trobin aquestes pèrdues en ser requerits en una recerca judicial i no anteriorment. Tot això amb l’agreujant dels desnonaments que s’ordenen diàriament o els milers de preferentistes estafats. En el terreny polític, trobem casos com el de Bárcenas, que ha afectat directament al govern estatal, que s’ha dedicat a tirar pilotes fora i mirar cap a un altre costat. Però no hem d’anar tan lluny; a Catalunya hem viscut durant anys sota una “llei de silenci“ per part dels principals partits respecte a la trama de corrupteles de la família Pujol, davant les quals Podem ha interposat una querella, pel seu ferm compromís d’acabar amb aquesta xacra que ens afecta a tots. També hem conegut el cas Pallerols, que ha afectat un dels principals partits catalans, el cas Palau o la trama de corrupció urbanística de Santa Coloma. I ara ve el govern del PP, presumint de la seva llei de transparència com una de les millors d’Europa. Res més lluny de la realitat; com no podia ser d’una altra manera, aquesta llei té múltiples limitacions. Per citar-ne algunes: la no inclusió d’informació anterior a 2014, dades de les comunitats autònomes i corporacions locals, informes dels avantprojectes de llei, informes que aproven les portes giratòries, esborranys i informes interns, la instauració del silenci negatiu administratiu, a més d’un organisme de supervisió no independent. Però quina transparència es pot esperar d’un partit que acapara els principals escàndols de corrupció?

//

En los últimos años estamos asistiendo al más lamentable espectáculo de degradación institucional de nuestra historia reciente, focalizado principalmente en escandalosos casos de corrupción, lo que ha llevado a la ciudadanía a una desconfianza en el funcionamiento del sistema. Esta trama de corruptelas se expande por distintos estamentos. Tramas financieras, como los más recientes casos de Bankia, con sus tarjetas Black, en la que se vieron inmersos los principales partidos estatales y los sindicatos mayoritarios. O su salida a bolsa, donde se enmascararon pérdidas millonarias. Muchos nos preguntamos dónde se encontraban los mecanismos de control del Banco de España o de la CNMV, cómo es posible que esos mismos peritos encuentren dichas pérdidas al ser requeridos en una investigación judicial y no anteriormente. Todo ello con el agravante de los desahucios que se ordenan a diario o esos miles de preferentistas estafados. En el terreno político, con casos como el de Bárcenas afectando directamente al gobierno estatal, que se ha dedicado a echar balones fuera y mirar hacia otro lado. Pero no nos tenemos que ir tan lejos; en Catalunya hemos vivido durante años bajo una “ley de silencio“, por parte de los principales partidos, respecto a la trama de corruptelas de la familia Pujol, ante las cuales Podemos ha interpuesto una querella, por su firme compromiso de acabar con esta lacra que nos afecta a todos. También hemos conocido el caso Pallerols, que ha afectado a uno de los principales partidos catalanes, el caso Palau o la trama de corrupción urbanística de Santa Coloma. Y ahora nos viene el gobierno del PP, en un alarde de buen hacer, presumiendo de su Ley de Transparencia como una de las mejores de Europa. Nada más lejos de la realidad. Como no podía ser de otro modo la misma adolece de múltiples limitaciones. Por citar algunas de ellas: la no inclusión de información anterior a 2014, datos de las comunidades autónomas y corporaciones locales, informes de los anteproyectos de ley, informes que aprueban las puertas giratorias, borradores e informes internos, la instauración del silencio negativo administrativo, además de un organismo de supervisión no independiente. Pero, ¿qué transparencia se puede esperar de un partido que acapara los principales escándalos de corrupción?

ARA ES QUAN / AHORA ES CUÁNDO

esclarquepodem_Barcelona7

(Lee esta entrada en castellano)

Ara es quan

Que el capitalisme no soluciona les crisis que genera, sinó que les va deslocalitzant, era una cosa que tots i totes sabíem des de sempre, només que fins ara no ens havia tocat viure-ho en la nostra carn, o almenys, no d’aquesta manera.

En aquests moments, el quadre que tenim és de manual: un deute impagable que ja supera el PIB, un Estat fallit controlat per unes elits polítiques i empresarials que es reparteixen les plusvàlues de les seves corrupcions a gran escala, i una absència de política que amb la seva mà invisible (invisible perquè s’amaguen per negociar) està intentant colar-nos un Tractat de Lliure Comerç entre la UE i els EUA, que liberalitzarà completament l’economia que ens governa, i ens convertirà en mà d’obra més barata i amb encara menys drets i capacitat per reclamar-los.

És un moment singular, sí, però no és únic. Es repeteix. Havíem conegut processos molt similars de submissió brutal en altres territoris com Àfrica o com Amèrica Llatina.

El teixit associatiu i els moviments socials han estat durant dècades els observatoris d’aquestes dinàmiques per les quals, en un determinat moment, els estats en altre temps sobirans es posen al servei del capital privat. Més d’una vegada ens hem ajuntat les gents de tots els continents per intentar frenar els envits des de postures internacionalistes, però sempre tenint en compte l’especificitat dels territoris més immediats, és a dir, des de la perspectiva del «glocal». Hem compartit Fòrums Socials Mundials, trobades com Enllaçant Alternatives, Tribunals dels Pobles, conferències com Rio+20… trobades que han tingut més o menys èxit, però que, sobretot, ens han inoculat la capacitat per no sorprendre’ns i per poder avançar-nos a l’hora d’articular respostes.

Durant dècades hem parlat de les pobreses exòtiques, però hem estat conscients també de les seves desobediències i les seves resistències, i hem après molt d’elles. A Burkina Faso, un petit país a l’Àfrica Occidental, entre 1984 i 1987, van saber fugir de l’eufemisme i dir al deute pel seu nom: «extorsió». Més recentment, a Amèrica Llatina, superats alguns governs per les Polítiques imposades d’Ajust Estructural de les quals només es beneficiaven les elits, van decidir construir la seva pròpia integració regional i les seves pròpies polítiques econòmiques sobiranes, convertint molts països les seves dècades perdudes en economies socialment més funcionals.

Ara som el Sud d’Europa els països tutelats pels nostres «socis» i el nostre propi «mercat regional». Ens imposen canvis constitucionals per adaptar la nostra sobirania al mandat del mercat, fer front a un deute impossible i pagar les conseqüències de les festes privades dels bancs. I tot això sense protestar. Avui mateix, mentre s’escriu aquest article, s’aprova al Congrés la “Llei Mordassa”. Un atemptat terrorífic entre tants altres, als quals ens tenen ja acostumades.
No hi ha res que no hàgim fet ja. Fa dècades que resistim, combatem i generem alternatives, aprenem dels pobles germans i fins i tot combatem en les trinxeres amb ells.

Això sí, aquesta vegada haurem de fer-ho al centre del nostre propi tauler, i sabent que, així com tantes altres van poder, nosaltres també podrem.

//

Ahora es Cuándo

Que el capitalismo no soluciona las crisis que genera, sino que las va deslocalizando, era algo que [email protected] sabíamos desde siempre, sólo que hasta ahora no nos había tocado vivirlo en carne propia, o al menos, no de esta manera.

En estos momentos, el cuadro que tenemos es de manual: una deuda impagable que ya supera el PIB, un Estado fallido controlado por unas élites políticas y empresariales que se reparten las plusvalías de sus corrupciones a gran escala, y una ausencia de política que con su mano invisible (invisible porque se esconden para negociar) está intentando colarnos un Tratado de Libre Comercio entre la UE y USA, que liberalizará completamente la economía que nos gobierna, y nos convertirá en mano de obra más barata y con aún menos derechos y capacidad para reclamarlos.

Es un momento singular, sí, pero no es único. Se repite. Habíamos conocido procesos muy similares de sometimiento brutal en otros territorios como África, o como América Latina.

El tejido asociativo y los movimientos sociales han sido durante décadas los observatorios de estas dinámicas por las que, en un determinado momento, los estados otrora soberanos se ponen al servicio del al capital privado. Más de una vez nos hemos juntado las gentes de todos los continentes para intentar frenar los envites desde posturas internacionalistas, pero siempre teniendo en cuenta la especificidad de los territorios más inmediatos, es decir, desde la perspectiva de lo «glocal». Hemos compartido Foros Sociales Mundiales, Encuentros como Enlazando Alternativas, Tribunales de los Pueblos, Conferencias como Río más 20… encuentros que han tenido más o menos éxito, pero que sobre todo, nos han inoculado la capacidad para no sorprendernos y para poder adelantarnos a la hora de articular respuestas.

Durante décadas hemos hablado de las pobrezas exóticas, pero hemos sido conscientes también de sus desobediencias y sus resistencias, y hemos aprendido enormemente de ellas. Ya en Burkina Faso, un pequeño país en África Occidental, entre 1984 y 1987, supieron huír del eufemismo y llamar a la deuda por su nombre: «extorsión». Más recientemente, en América Latina, agobiados algunos gobiernos por las Políticas impuestas de Ajuste Estructural de las que sólo se beneficiaban las élites, decidieron construír su propia integración regional y sus propias políticas económicas soberanas, convirtiendo muchos países sus décadas perdidas, en economías socialmente más funcionales.

Ahora somos el Sur de Europa los tutelados por nuestros «socios» y nuestro proprio «mercado regional». Nos imponen cambios constitucionales para adaptar nuestra soberanía al mandato del mercado, hacer frente a una deuda imposible y pagar las consecuencias de las fiestas privadas de los bancos. Y todo ello sin rechistar. Hoy mismo, mientras se escribe este artículo, se aprueba en el Congreso la Ley Mordaza. Otro atentado terrorífico más, a lo que nos tienen tan [email protected]

No hay nada que no hayamos hecho ya. Llevamos décadas resistiendo, combatiendo, y generando alternativas, aprendiendo de pueblos hermanos e incluso combatiendo en las trincheras con ellos.

Eso sí, esta vez, tendremos que hacerlo en el centro de nuestro propio tablero, y sabiendo que, así como [email protected] [email protected] pudieron, [email protected] también podemos.

ELS VERMUTS DE ÉS CLAR QUE PODEM 1

esclarqquepodem_vermut_1

(Lee esta entrada en castellano)

Hi ha poques coses més avorrides i planes que les formes tradicionals de difondre la notícia d’una candidatura política. Les encaixades, les fotos darrere de la pancarta, la promesa en forma d’un eslògan publicitari…

Quan l’equip És clar que Podem ens vam plantejar quines podrien ser les formes intel·ligents i honestes de donar a conèixer la nostra candidatura al Consell Ciutadà Municipal de Barcelona, o com podríem desenvolupar la nostra campanya informativa sense instrumentalitzar les persones a les quals aniria dirigida, de seguida vam veure clar que l’única manera de garantir-ho era establir un diàleg amb elles. Informar i també preguntar. Mantenir una conversa.

Partint d’aquesta convicció ens vam fer la següent pregunta: quins espais són especialment propicis a la conversa? En quins contextos troba la gent l’ambient adequat per parlar de les coses que l’afecten?

D’aquesta pregunta va sorgir la idea dels Vermuts d’És Clar Que Podem, la nostra particular iniciativa per portar la política allà on de debò es parla de política. Per informar, aclarir dubtes i respondre preguntes. Però també per fer-les nosaltres i per escoltar. Dissabte passat, dia 13 de desembre, en el bar Lupita del Raval, vam posar en pràctica la idea amb èxit.

Tot i que és cert que va costar aconseguir que la gent romangués a l’interior de l’establiment molt més temps del que s’invertia a demanar un vermut, la convocatòria per xarxes es va demostrar molt seductora i va atreure a més de seixanta persones que van fer de la terrassa del Lupita una àgora de diàlegs creuats on costava triar amb quin quedar-se. Els jocs de paraules amb el verb poder sorgien amb la mateixa facilitat amb la qual un escuradents travessa una oliva en presència de Cinzano o de Martini. Un candidat especialment tenaç anava robant-li integrants al fòrum per a una sessió de fotos tan minuciosa com interminable…

Va ser un plaer poder explicar-li amb calma a molta gent què es tria per votació del 26 al 30 de desembre (a les persones integrants dels consells ciutadans municipals de Podem) i com es durà a terme aquesta votació (telemàticament, prèvia inscripció per internet), o resumir o destacar els punts més destacats del nostre projecte polític i organitzatiu. No obstant això, tan profitós com aquesta part de l’intercanvi va ser escoltar impressions de gent que no participa activament en Podem però que simpatitza amb el projecte, o saber què espera aquesta gent d’aquest projecte tant a escala estatal com a la nostra ciutat. Entendre com viuen el procés de construcció d’aquesta plataforma ciutadana persones molt il·lusionades amb la iniciativa, però potser no tan submergides en ella com els qui formem la candidatura. I resulta realment enriquidor conèixer punts de vista que ajuden a prendre certa distància…

Esperem que a les persones que van venir a conèixer la candidatura la trobada els resultés tan estimulant com a nosaltres, perquè per a l’equip ho va ser i molt. Als qui no vau poder venir, us animem des d’ara mateix a què us apunteu el dissabte vinent a la segona cita del cicle vermuter. Confirmarem local i hora molt aviat, pels canals habituals!

//

Los vermuts de És Clar Que Podem 1

Hay pocas cosas más aburridas y planas que las formas tradicionales de difundir la noticia de una candidatura política. Los apretones de manos, las fotos detrás de la pancarta, la promesa en forma de eslógan publicitario…

Cuando en el equipo És Clar Que Podem nos planteamos cuáles podrían ser formas inteligientes y honestas de dar a conocer nuestra candidatura al Consejo Ciudadano Municipal de Barcelona, o cómo podríamos desarrollar nuestra campaña informativa sin instrumentalizar a las personas a las que iría dirigida, enseguida vimos muy claro que la única manera de garantizarlo era establecer con ellas un diálogo. Informar y también preguntar. Mantener una conversación.

Partiendo de esa convicción nos hicimos la siguiente pregunta: ¿qué espacios son especialmente propicios a la conversación? ¿En qué contextos encuentra la gente el ambiente adecuado para hablar de las cosas que le afectan?

De esa pregunta surgió la idea de Los Vermuts de És Clar Que Podem, nuestra particular iniciativa para llevar la política allí donde de verdad se habla de política. Para informar, aclarar dudas y responder preguntas. Pero también para hacerlas nosotrxs y para escuchar. El pasado sábado día 13 de diciembre, en el bar Lupita del Raval, pusimos en práctica la idea con todo éxito.

Si bien es cierto que costó lograr que la gente permaneciera en el interior del establecimiento mucho más tiempo del que se invertía en pedir un vermut, la convocatoria por redes se demostró muy seductora y atrajo a más de sesenta personas que hicieron de la terraza del Lupita un ágora de diálogos cruzados donde costaba elegir con cuál quedarse. Los juegos de palabras con el verbo poder brotaban con la misma facilidad con la que un palillo atraviesa una aceituna en presencia de Cinzano o de Martini. Un candidato especialmente tenaz iba robándole integrantes al foro para una sesión de fotos tan minuciosa como interminable…

Fue un placer poder explicarle con calma a mucha gente qué se elige por votación del 26 al 30 de diciembre (a las personas integrantes de los consejos ciudadanos municipales de Podemos) y cómo se llevará a cabo esa votación (telemáticamente, previa inscripción por internet), o resumir o destacar los puntos más destacados de nuestro proyecto político-organizativo. Sin embargo, tan provechoso como esa parte del intercambio fue escuchar impresiones de gente que no participa activamente en Podemos pero que simpatiza con el proyecto, o saber qué espera esa gente de ese proyecto tanto a escala estatal como en nuestra ciudad. Entender cómo están viviendo el proceso de construcción de esta plataforma ciudadana personas muy ilusionadas con la iniciativa, pero quizá no tan sumergidas en ella como quienes formamos la candidatura. Y resulta realmente enriquecedor conocer puntos de vista que ayudan a tomar cierta distancia…

Esperamos que para la gente que acudió a conocer la candidatura el encuentro fuera tan estimulante como lo fue para nosotrxs, porque para el equipo lo fue y mucho. A quienes no pudísteis venir, os animamos desde ahora mismo a que os apuntéis el sábado que viene a la segunda cita del ciclo vermutero. ¡Confirmaremos local y hora muy pronto, por los canales habituales!

DES DE I CAP A LA JOVENTUT / DESDE Y A LA JUVENTUD

esclarquepodem_web_7

(Lee esta entrada en castellano)

És Clar Que Podem: parlant des de i cap a la joventut

La descomposició del sistema polític espanyol s’ha accelerat. La corrupció, la caiguda del bipartidisme, la crisi econòmica que dura ja més de 6 anys, la crisi territorial, moltes són les proves que el règim, cristal·litzat a la Constitució de 1978, està totalment esgotat. Aquesta “crisi de règim” troba una traducció en la gent jove. En aquests últims anys se’ns està dient que hem de ser els emprenedors en un intent de responsabilitzar-nos de la manca d’expectatives i d’opcions de vida que ha portat a una part de la joventut de Catalunya a emigrar majoritàriament al centre d’Europa. Però són l’atur i la precarietat les característiques que millor defineixen les nostres condicions materials. I les defineixen des de fa dècades. La nostra situació s’ha agreujat a partir de l’any 2008, però els governs de PP i PSOE, amb mesures com les seves respectives Reformes Laborals, han legislat en contra dels nostres interessos des de fa molt més temps, fent de la precarietat i la temporalitat una política laboral per als joves.

La vida als barris més desafavorits de la ciutat continua agreujant-se. L’elevada taxa d’atur s’ha endut les poques oportunitats de les quals gaudim les joves. No tenir feina, a més de l’evident implicació econòmica, comporta no poder construir projectes propis de vida. Aquelles joves que treballen ho han de fer en sectors com el turisme -una de les obsessions de l’alcalde Trias i dels seus predecessors- on s’aprofiten de la nostra precarietat per tal que hi treballem per temporada, amb la inestabilitat vital que això ens comporta. Molts joves a més veuen com dia rere dia les seves famílies perden la seva feina, són desnonades, se’ls hi talla el subministrament dels serveis bàsics, a més de viure moltes d’elles amb les pensions de les àvies.

Als campus universitaris cada dia són menys les persones que hi accedeixen. La política de retallades i privatització de les universitats públiques, així com l’augment de les taxes universitàries expulsen avui a moltes joves de les aules. Aquelles que estudien ho fan cada curs amb més dificultats, matriculant menys crèdits i allargant així el seu pas per la Universitat. Als instituts les retallades en educació fa temps que són paleses i les dificultats dels joves amb menys recursos comencen a accentuar-se. Es trenca així amb la igualtat d’oportunitats de la gent més jove de la ciutat.

Hem de revertir la situació. Des de És Clar Que Podem-Claro que Podemos BCN apostem per polítiques juvenils que ens permetin construir projectes propis de vida garantint-nos una educació pública, i un treball i un habitatge dignes, que alhora facilitin la participació política de la joventut a Barcelona; construint espais de diàleg i interlocutant amb altres actors de la ciutat com el moviment estudiantil i associacions juvenils. Resseguint quines són les condicions en les quals ens movem a la nostra ciutat per buscar solucions entre tots i totes. Apel·lant als estudiants, als treballadors precaris, als migrants que estan a l’estranger amb la voluntat d’aconseguir un municipalisme que trobi solucions als problemes del jovent, parlant des de i cap a la joventut i que ens faci partícips de la Barcelona en la qual volem viure.

Hem de recuperar Barcelona per recuperar l’esperança!

//

És Clar Que Podem: hablando desde y a la juventud

La descomposición del sistema político español se ha acelerado. La corrupción, la caída del bipartidismo, la crisis económica que dura ya más de 6 años, la crisis territorial… son muchas las pruebas de que el régimen, cristalizado en la Constitución de 1978, está totalmente agotado. Esta “crisis de régimen” encuentra una traducción en la gente joven. En estos últimos años se nos está diciendo que tenemos que ser emprendedores en un intento de responsabilizarnos de la carencia de expectativas y de opciones de vida que ha llevado a una parte importante de la juventud de Cataluña a emigrar mayoritariamente al centro de Europa. Sin embargo, son el paro y la precariedad los elementos que mejor definen nuestras condiciones materiales. Y las definen desde hace décadas. Nuestra situación se ha agravado a partir del año 2008, pero los gobiernos de PP y PSOE, con medidas como sus respectivas Reformas Laborales, han legislado en contra de nuestros intereses desde hace mucho más tiempo, haciendo de la precariedad y la temporalidad una política laboral para los jóvenes.

La vida en los barrios más desfavorecidos de la ciudad continúa agravándose. La elevada tasa de paro se ha llevado las pocas oportunidades de las que disfrutamos las jóvenes. No tener trabajo, además de la evidente implicación económica, comporta no poder construir proyectos propios de vida. Aquellas jóvenes que trabajan lo tienen que hacer en sectores como el turismo -una de las obsesiones del alcalde Trias y de sus predecesores-, sector en el que se aprovechan de nuestra precariedad para que trabajemos por temporada, con la inestabilidad vital que esto nos comporta. Muchos jóvenes además ven cómo sus familias pierden puestos de trabajo, son desahuciadas, se los corta el suministro de los servicios básicos, por no mencionar a los mucho que viven de las pensiones de los abuelos y abuelas.

Cada día son menos las personas que acceden a los campus universitarios. La política de recortes y privatización de las universidades públicas, así como el aumento de las tasas universitarias, expulsa hoy a muchas jóvenes de las aulas. Las que estudian lo hacen cada curso con más dificultades, matriculándose con menos créditos y alargando así su paso por la Universidad. En los institutos los recortes en educación hace tiempo que son patentes y las dificultades de los jóvenes con menos recursos empieza a acentuarse. Se rompe así con la igualdad de oportunidades de la gente más joven de la ciudad.

Tenemos que revertir la situación. Desde És Clar Que Podem-Claro que Podemos BCN apostamos por políticas juveniles que nos permitan construir proyectos propios de vida garantizándonos una educación pública y un trabajo y una vivienda dignas. Que a la vez faciliten la participación política de la juventud en Barcelona; construyendo espacios de diálogo e interlocutando con otros actores de la ciudad como el movimiento estudiantil y las asociaciones juveniles. Estableciendo cuáles son las condiciones en las que nos desenvolvemos en nuestra ciudad para buscar soluciones entre todos y todas. Interpelando a los estudiantes, a los trabajadores precarios, a los migrantes que están en el extranjero con la voluntad de conseguir un municipalismo que encuentre soluciones a los problemas de la juventud, hablando desde y a la juventud y que nos haga partícipes de la Barcelona en la que queremos vivir.

¡Tenemos que recuperar Barcelona para recuperar la esperanza!

Marc Bertomeu presenta la candidatura ÉCQP

“Venim de tot arreu i venim d’enlloc. Venim de molta gent que venia participant i venim de gent individual que ha decidit posar-se a treballar amb un objectiu comú que és arribar a les institucions i trencar la dinàmica dels partits tradicionals per tal de recuperar aquestes institucions que, entenem, no estan al servei de la ciutadania. I també venim del no-res, venim de molta gent que no ha participat mai en política, que estava en aquesta cosa que anomenem desafecció i que ha vist que hi havia una oportunitat per tal de que la política tingués una participació efectiva i que no hi haguessin aquets espais de participació com els que hi ha actualment que, més que decidir res, son espais buits.”

//

“Venimos de todas partes y venimos de ningún sitio. Venimos de mucha gente que ya venía participando y venimos de gente individual que ha decidido ponerse a trabajar con un objetivo común que es llegar a las instituciones y romper la dinámica de los partidos tradicionales para recuperar estas instituciones que, entendemos, no están al servicio de la ciudadanía. Y también venimos de la nada, venimos de mucha gente que no ha participado nunca en política, que estaba en esta cosa que llamamos desafección y que ha visto que había una oportunidad para que la política tuviera una participación efectiva y para que dejaran de existir espacios de participación como los que hay actualmente, que más que decidir nada, son espacios vacíos.”